NEWS & ARTICLES

Posts By: cosar

Şubat 27, 2020

Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama

*Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlanması hususunda profesyonel destek almak gerekmektedir. Cosar Akkaya Hukuk Ofisi olarak, Şirket içinde yer alan tüm departmanların katılacağı Kişisel Veri İşleme Envanteri Hazırlama eğitimi kapsamında Veri Sorumlusu olarak işlenen kişisel verilerin tespit edilmesini sağlanmakla birlikte, aynı zamanda gerekli idari ve teknik...

Şubat 27, 2020

KVKK- İlgili Kişi Başvurusunun Cevaplanması

   İlgili Kişiler Tarafından Yapılan Başvuruların Cevaplanması Yükümlülüğü 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca kişisel verileri işlenen ilgili kişiye, yazılı olarak veya Kurul’un belirdiği başka bir yöntemle veri sorumlusuna başvurarak taleplerini iletme hakkı tanınmıştır. Veri sorumlusu,  başvuruda belirtilen talepleri ücretsiz olarak talebin niteliğine göre...

Şubat 11, 2020

Türk Sözleşme Hukukunda Cezai Şart

Türkiye’de herhangi bir sözleşme imzalamadan önce TCK’nın (veya başka bir deyişle sözleşme cezasının) Türk Sözleşme Kanunu bağlamında uygulanmasını anlamak önemlidir. Cezai şart, borçluyu yükümlülüğünü zamanında ve / veya sözleşmeye uygun olarak yerine getirmeye zorlayan bir mekanizma olarak kabul edilir. Bundan başka; cezai şart, borçluya baskı...

Şubat 8, 2020

Türkiye’de internet yayın lisansı nasıl alınır?

Türkiye’de internet yayın lisansı alınması Türkiye’nin son zamanlarda en çok konuştuğu konulardan biri de internetten yapılan yayınlara kontrollerin uygulanmasıydı. 01.08.2019 tarihinde yürürlüğe giren İnternet’te Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Hizmetlerin İletimi Hakkında Yönetmelik (bundan böyle ‘Yönetmelik’ olarak anılacaktır) yürürlüğe girmiştir. 2011 yılında yürürlüğe giren Radyo...

Aralık 16, 2018

E-ticarette güven damgası başvuruları başladı

E-ticarette güven damgası dönemi başlıyor. 2017 yılının ortasında Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ ile hukuki alt yapısı oluşturulan e-ticarette güven damgası sistemi için başvurular kabul edilmeye başlandı. Başvurular Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne online olarak yapılacak ve TOBB tarafından...

Aralık 14, 2018

E-TİCARET HUKUKU; E-TİCARET ALANINDA TEMEL HUKUKİ DÜZENLEMELER

Dijital devrim ile birlikte, tüm sektörler bakımından e-ticaretin önemi yadsınamaz hale gelmiş ve dolayısıyla E-Ticaret Hukuku da her gün biraz daha gelişen ve genişleyen nispeten genç bir hukuk alanı olarak literatürdeki yerini almıştır. E-Ticaret alanında sıklıkla internet teknolojisi, mobil ticaret, elektronik para transferleri, elektronik pazarlama...