Türkiye’de internet yayın lisansı nasıl alınır?

Şubat 8, 2020 / By

Türkiye’de internet yayın lisansı alınması

Türkiye’nin son zamanlarda en çok konuştuğu konulardan biri de internetten yapılan yayınlara kontrollerin uygulanmasıydı. 01.08.2019 tarihinde yürürlüğe giren İnternet’te Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Hizmetlerin İletimi Hakkında Yönetmelik (bundan böyle ‘Yönetmelik’ olarak anılacaktır) yürürlüğe girmiştir. 2011 yılında yürürlüğe giren Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun (6112 sayılı Kanun). Bu mevcut Yönetmelikte, radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin internet üzerinden sunumu, iletimi, yayın hizmetlerinin medya hizmet sağlayıcılarına lisanslanması ve platform operatörleri için yayın iletim yetkisinin yetkilendirilmesi ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar Bu yönetmelik ile sadece internet tarafından radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti vermek isteyen medya hizmet sağlayıcıları, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’ndan (RTÜK) yayın lisansı almakla yükümlüdür.

Yönetmelikte verilen 3 tür lisans vardır;

  1. İnternetten radyo iletimi sağlamak için lisans isteyen medya hizmeti sağlayıcıları, INTERNET-RD yayın lisansını almalıdır.
  2. İnternetten bilgi iletimi sağlamak için lisans isteyen medya hizmeti sağlayıcıları, INTERNET-TV yayın lisansını almalıdır.
  3. İnternetten isteğe bağlı iletim sağlamak için lisans isteyen medya hizmeti sağlayıcıları, İNTERNET-İBYH yayın lisansını almalıdır.

Bu özette, bir yayın ruhsatının uygulanması için gerekli düzenlemeleri içeren Yönetmeliğin 7. maddesi incelenecektir.

İnternet üzerinden bir yayın lisansı başvurusu için öngörülen ilk koşul, yayın hizmetinin Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuş anonim şirketler. Bu nedenle, Türk ticaret hukuku uyarınca kurulmamış yabancı şirketler de dahil olmak üzere şirketler için internette yayın lisansı başvurusu yapmak mümkün olmayacaktır.

Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna (RTÜK) yayın lisansı başvurusu için sunulması gereken belgeler yönetmelikte belirtilmiştir. 7. maddeye göre;

  1. RTÜK için talep beyanı,
  2. RTÜK tarafından İnternet Yayını Lisansı için hazırlanan doldurulmuş belgeler,
  3. Ana sözleşmede herhangi bir değişiklik olması halinde esas sözleşme ve ticaret sicil gazetesi,
  4. 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 332’nci maddesinde öngörülen asgari sermaye tutarının ödendiğini gösteren mali müşavir raporu.
  5. T.C. kimlik numarası, ikamet yeri beyanı ve sabıka kaydı bulunmadığına dair beyan, Ortak yabancı uyrukluların pasaportunun noter tasdikli sureti, yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve sorumlu müdür ve varsa genel müdür yardımcısı,
  6. Kullanılacak logo ve / veya çağrı işareti ile bu konuda başvuru ve / veya mülkiyet haklarını gösteren belgeler hakkında yönetim kurulunun kararı.
  7. Yetkili kişilerin imza sirküleri.

should be submitted .

Yönetmeliğin diğer şartlarının yerine getirilmesi ve belirtilen belgelerin sunulması durumunda, 6112 sayılı Kanun uyarınca yapılan toplam değerlendirmeden sonra RTÜK tarafından İnternet Yayın Lisansı verilebilir.

0 Comments


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bir cevap yazın