Sözleşmeler Hukuku

Coşar & Akkaya Avukatlık Bürosu olarak sözleşmeler hukuku konusunda gerek yerli gerekse yabancı sermayeli şirketlere sunduğumuz hizmetler çerçevesinde uygulamada önemli bir deneyime sahibiz. Hem Türk hukuku hem de İngiliz hukuku kapsamında Sözleşme hazırlama ve Sözleşmeleri inceleme değerlendirme bilgi ve deneyimine sahip bir hukuk bürosuyuz. Bu durum hukuk büromuzun hem kıta Avrupası hukuk sistemi hem de Anglo Sakson hukuk sisteminin uygulandığı ülkeler ile yapılan uluslararası ticari işlemlerde yetkin şekilde hizmet verebilmesini sağlamaktadır.

Mevcut müvekkillerimiz bağlamında çok farklı faaliyet alanlarında gerek Türkiye içinde iki yerel taraf arasında gerekse uluslararası alanda sözleşme hazırlama ve inceleme süreçlerine ilişkin faaliyetleri yürütmekteyiz. Hukuk büromuz, uluslararası ticaret hukuku bilgi ve deneyimini de gerektiren her türlü sözleşmeye ilişkin hizmet verme kapasitesine sahiptir.   

Şirketler, türü ya da faaliyet konusu ne olursa olsun, ticari hayatları boyunca birçok mal ya da hizmet alım-satım işlemleri gerçekleştirir. Sözleşmeye konu ilişkinin doğasına uygun olarak ve tarafların çıkarları gözetilerek hazırlanmış bir sözleşmenin, şirketlerin uzun dönemli başarına katkısı yadsınamayacak boyuttadır. Şirketlerin faaliyetleri esnasında sözlü ya da yazılı olarak akdettikleri en basit sözleşme dahi aslında birçok fonksiyonel, stratejik ve ticari kararın yansımasını içermektedir. Bu nedenle; sözleşmelerin özellikle müzakere aşamasında, standart hükümlerin yanında şirketlerin öznel ihtiyaç ve yaklaşımları doğrultusunda özel olarak oluşturması gerekmektedir.

Coşar & Akkaya Hukuk Bürosu bünyesinde özellikle sözleşmeler alanında spesifik olarak hizmet veren bir ekip bulunmaktadır. Hukuk büromuz, uluslararası ticaretle uğraşan şirketlerin, özellikle uluslararası ticaret hukuku kapsamında ihtiyaç duyacağı sözleşme süreçlerini yürütmesinde önemli bir çözüm ortağıdır. Ekibimiz uluslararası düzeyde müzakere, taslak hazırlama ve sözleşmelerin oluşturulması konularında oldukça deneyimlidir. Coşar & Akkaya Hukuk Bürosu olarak hizmetlerimizi yerine getirirken temel hedefimiz müvekkillerimizin beklentilerini anlayarak istedikleri sonuçlara ulaşmalarını sağlamaktır.

Coşar & Akkaya Hukuk Bürosu olarak, müvekkillerimizin sözleşmeler hukuku ile ilgili; ihtiyaçlarını karşılayan standart sözleşmeler hazırlama, müvekkillerimizin çıkarlarını gözeterek ve potansiyel riskleri minimize etmeyi hedefleyerek sözleşme inceleme ve müzakere etme, sözleşmelerin prosedürlerinin hazırlanması, şirketteki sözleşme sisteminin denetlenmesi, mevcut sözleşmelere yerleştirilmek üzere standart hükümler hazırlanması gibi tüm süreçleri uzmanlıkla yürütmekteyiz.

Sözleşme hukuku alanında aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın bir işletmeyi etkin bir şekilde yürütmek için gerekli her türlü sözleşmeyi hazırlamakta ve sürecin tüm aşamaları ile ilgili hukuki hizmetlerde bulunmaktadır.

 • Uluslararası mal satış ve temin dahil her türlü distribütörlük, acentelik, franchasing sözleşmesi,
 • Sınır Ötesi Ticari İşlem Sözleşmesi Satın Alma ve Satış Sözleşmeleri,
 • Faktöring Sözleşmesi,
 • Ekipman Satış Sözleşmesi,
 • Ürün Geliştirme Sözleşmesi,
 • Nakliye Hizmetleri Sözleşmesi, Kar Paylaşma Sözleşmesi,
 • Acentelik Sözleşmesi,
 • Distribütörlük Sözleşmesi,
 • Yazılım Lisanslama Sözleşmesi,
 • Dış Hizmet Alımı Sözleşmesi ve Destek Hizmeti Alımı Sözleşmesi
 • Kullanıcı Sözleşmesi
 • Ödeme Hizmeti Kullanıcı Sözleşmesi,
 • Para Transferi Sözleşmesi
 • Temsilcilik Sözleşmesi
 • Seyahat Acentesi Sözleşmesi
 • Araç Kiralama Sözleşmesi İşyeri Kiralama dahil Kira Sözleşmesi
 • Ticari Kira Sözleşmesi
 • Mülk Yönetimi Sözleşmesi
 • Gayrimenkul Alım Sözleşmesi,
 • Taşınmaz Satış Vaadi Sözleşmesi,
 • Lisanslama ve Dış Kaynak Sözleşmelerinin yanı sıra Franchising, Dağıtım ve Diğer Satın Alma Sözleşmeleri
 • İmalat Sözleşmeleri
 • Gizlilik Sözleşmeleri ve taahhütleri ile Rekabet Etmeme Sözleşmesi
 • Fikri Mülkiyet Sözleşmesi,
 • Ödeme Sözleşmesi
 • Gelir Paylaşım Sözleşmeleri ve Ortaklık Sözleşmeleri
 • Abonelik Sözleşmesi
 • Reklam Hizmetleri Sözleşmesi
 • Hizmet Sunum Sözleşmeleri
 • Tesis Yönetimi Sözleşmesi
 • İnşaat Sözleşmesi,
 • Feragat Sözleşmesi,
 • Borsa Satın Alma Sözleşmesi
 • Finansal Kiralama Sözleşmeleri
 • Uzlaştırma Sözleşmesi
 • Danışmanlık Sözleşmesi,
 • Borç Ödeme Sözleşmesi,
 • Satış Komisyonu Sözleşmesi vb.

 

Coşar & Akkaya Hukuk Bürosu olarak Sözleşmeler hukuku alanında aşağıdaki iş planı çerçevesinde hukuki hizmetlerimizi yerine getirmekteyiz:

 • Sözleşmeler hukuku alanında ihtiyaç duyulan hukuki hizmetin tespit edilmesi
 • Şirketin ilgili departmanı ile yapılacak görüşmeler ve toplantılar sonrasında sözleşme ile ulaşılmak istenen hedefin belirlenmesi
 • Sözleşmenin hazırlanması veya karşı tarafça hazırlanan sözleşmenin incelenerek müvekkilin ulaşmak istediği amaca yönelik uyarlama ve düzenlemelerin yapılması
 • Sözleşmenin imzalanması sürecine kadar devam edecek hukuki konulara ilişkin müzakerelerin yürütülmesi
 • Sözleşmenin olası hukuki sonuçları hakkında müvekkilin bilgilendirilmesi
 • Sözleşmenin imzalanması sonrasında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlığın müzakere, arabulucu, tahkim veya mahkemeler nezdinde çözülmesi yönünde hizmetlerin verilmesi

Hukuk büromuz ayrıca, Sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklarda aşağıdaki yol haritası kapsamında müvekkillerine hizmetler vermektedir:

 • Yol haritasının belirlenmesi: Sözleşme uyarınca uğranılan zararın tazmini konusunda yol haritası oluşturularak atılacak hukuki adımların belirlenmesi
 • Zarar tespiti: Karşı taraftan talep edilecek tazminat miktarının belirlenmesi ile ilgili çalışmaların yürütülmesi ve bu konuda hukuki danışmanlık sağlanması
 • İhtarname Hazırlanması: Zarar tespiti sonucunda ortaya çıkan tazminat miktarın talep edildiği ihtarnamenin kaleme alınması ve müvekkil adına vekaleten karşı tarafa gönderilmesi
 • Müzakerelerin yürütülmesi: Gönderilecek ihtarname sonucunda karşı tarafın uzlaşmaya yanaşması durumunda müzakerelerin yürütülmesi ve zarara uğranılan miktar bakımından tazmin edilmesi
 • Arabulucu, Tahkim, Dava: Sözleşmenin ihlal edilmesi sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlığın arabulucu, tahkim veya sözleşme uyarınca belirlenmiş ülke mahkemeleri nezdinde çözülmesi yönünde hizmetlerin verilmesi

 

Uluslararası ticarette; Sözleşme ile Türkiye dışında bir ülkenin mahkemeleri yetkili kılınmışsa uyuşmazlığa ilişkin dava ve süreçlerin yürütülmesi için Coşar & Akkaya Hukuk Bürosunun anlaşmalı olduğu uluslararası hukuk ofisleri ağından destek alınmaktadır. Böyle bir durumda; farklı bir ülkede alınacak hukuki hizmete ilişkin Coşar & Akkaya Hukuk Bürosu müvekkil adına tüm süreci en etkin ve makul şekilde yönetmektedir. Coşar & Akkaya Hukuk Bürosu’nun anlaşmalı olduğu yurtdışı hukuk bürolarından alınan hizmetlerde makul avukatlık ücretleri uygulandığından, müvekkillerimizin yüksek maliyetle karşılaşmaması ve tüm süreci en detaylı biçimde anlamaları sağlanmaktadır.

Bizimle İletişime Geçin 

  Hukuk danışmanlığı ve faaliyet alanları ile ilgili detaylı bilgi için info@cosarakkaya.law adresine mail gönderebilir veya +90 212 813 6584 üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.