Bilişim Hukuku

 

Coşar & Akkaya Avukatlık Bürosu gerek yerli gerekse yabancı sermayeli şirketlere yönelik sunduğu butik bilişim hukuku hizmetleri ile sektörde bilinen hukuk bürolarından biri olarak bilişim hukuku alanında Müvekkillerine hem hukuki danışmanlık hem dava işlerini kapsayan hizmetler vermektedir. Hukuk büromuz, bilişim hukuku alanında ortaya çıkan ihtiyaçlara Uzman Bilişim Hukuku Avukat ekibi ile pratik ve sonuç odaklı çözümler sunmaktadır.

Günümüzde bilgi teknolojileri süreçlerini içermeyen bir sektör veya iş modeli bulmak oldukça güçtür. Bu kapsamda, tüm sektörlerin bilişim hukuku uygulamalarından etkilendiğini ve bunlara uygun prosedürleri oluşturması gerektiğini söylemek yerinde olacaktır. Ancak, bazı sektörlerin bilişim hukuku perspektifinden özellikle destek almaları daha da önemlidir. Söz konusu şirketlerin yürüttükleri faaliyetler kapsamında yerine getirdikleri neredeyse her işlem bilişim hukuku mevzuatından doğrudan etkilenmekte ve bilişim hukuku mevzuatından kaynaklanan sonuçları doğurmaktadır.

Bilişim hukuku; geride bıraktığımız çeyrek asırlık süreçte teknolojideki hızlı ilerlemenin ardından bilginin, elektronik cihazlar aracılığıyla, toplanması, kaydedilmesi, işlenmesi, yeniden düzenlenmesi, saklanması ve korunması ile bu işlemler sonucunda ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümü ile ilgilenen hukuk dalıdır. Bilişim hukukunun gelişmesi ve çeşitli hukuki düzenlemelerin hayatımıza girmesi internet teknolojisinin gelişmesi ile yakından ilgilidir. Elektronik ortamda oluşturulan verinin şirketler tarafından toplanması, işlenmesi, kaydedilmesi ve muhafaza edilmesi belli kurallar çerçevesinde yerine getirilmelidir. İnternet kullanıcılarının haklarını ihlal etmeden projelerin yürütülmesi, gelişimin sağlanması ve beklenen sonuca ulaşılması pek tabi mümkündür. Önemli olan husus, doğru hukuki alt yapının kurulmasıdır. Tam da bu noktada, uzman bilişim hukuku avukat ekimiz ile hem uzun yıllardır bilgi teknolojileri alanında çalışan şirketlerin ihtiyaçları hem de startupların hukuki alt yapı oluşturmalarına destek vermekteyiz.  

Bilgi Teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketlere hukuki danışmanlık sunmaktayız

Bilgi Teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren şirketlerin bilişim hukuku düzenlemelerine uyumlu hareket etmesi büyük önem arz etmektedir. Keza, maruz kalınacak idari cezaların yanı sıra, mevzuata uyumlu hareket etmemenin yarattığı itibar kaybı her şeyin üzerindedir. Bu nedenle, bilişim alanındaki iş ve işlemlerde hukuka uygun, doğru yapıların kurulması önceliklendirilmelidir. Bu hususta ekip çalışmasının önemine inanan bir hukuk bürosu olarak, müvekkillerimize hukuki kuralları anlatıp yasakları göstermekten ziyade tüm çabamızı teknik ve finansal açıdan uygun olacak ortak çözümler bulmak yönünde harcamaktayız. Mevzuatın el verdiği ölçüde bütün dikkatimizi Müvekkillerimizin iş modellerini arzu ettikleri formatta hayata geçirmelerini sağlamaya vermekteyiz. Hizmetlerimiz, bilişim alanında faaliyet gösteren teknoloji şirketlerinin tamamına yöneliktir. Uzman Bilişim Hukuku Avukat ekibimizin sunduğu hizmetler, projelerin başlangıç aşamasından, büyüme veya genişleme süreçlerini içine alan tüm döngüyü kapsamaktadır. Başlıca hizmetlerimiz aşağıdakilerden oluşmaktadır:

  • Elektronik ticaret mevzuatına uyumun sağlanması
  • Müşteri, kullanıcı, hizmet sağlayıcı, temsilci, acente vb. taraflar ile imzalanacak her türlü Sözleşme’nin ilgili mevzuatlara uygun olarak hazırlanması veya incelenmesi
  • İdari izin gereken faaliyet alanlarında izinlerin alınması konusunda danışmanlık sağlanması
  • Genel olarak toplanan ve saklanan veriler ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerin hukuka uygun olarak yapılması için gerekli sistemlerin kurulması ve bu hususlarda danışmanlık verilmesi
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuatına uygun süreç ve düzenlemelerin sağlanması
  • Marka, Patent vb. hususlarda hukuki danışmanlık sağlanması
  • Bilişim Hukukunun ilgilendiği ve kapsadığı alanlarda hukuki danışmanlık vermek

Bunların yansıra; Bilişim Hukuku kapsamında hizmet verdiğimiz müvekkillerimizin yazılım lisanslama sözleşmelerine, veri gizliliği ve güvenliğine, e-ticaret kapsamında müşteriler ile kurulması gereken sözleşmelere ve bunların içeriklerine, e-para veya online ödeme alanlarındaki düzenlemelere, yazılım alımı veya satımı sırasında imzalanacak sözleşmelere, teknik dış hizmet sözleşmelerine, teknik destek sözleşmelerine, kayıtlı elektronik posta ve güvenli elektronik imza kapsamındaki yasal düzenlemelere ilişkin ortaya çıkan ihtiyaçlarına cevap vermekteyiz.

Startup’ların ihtiyaç duyduğu hukuki alt yapıları oluşturmaktayız 

Türkiye’deki teknoparklarda çeşitli kuluçka merkezleri önemli sayıda startup’a ev sahipliği yapmaktadır. Bu kuluçka merkezlerinde gelişen ve faaliyete başlayan startupların hukuki konulara uyum hususunda güçlüklerle karşılaştıkları da bilinen bir durumdur. Birçok startup projesinin çeşitli mevzuatlara uygun olmaması nedeniyle rafa kaldırıldığını, tüm emeklerin boşa gittiği de karşılaşılan bir durumdur. Bu kapsamda, doğru hukuki hizmeti almak ve startup projelerinin kurgusunu değiştirmek – çeşitli sözleşmesel dokunuşlarla- hukuka uygun hale getirmek mümkündür. Bu kapsamda; startup’ların hukuk büromuzdan aldıkları en büyük katma değer, projelerin mevzuata takıldığı noktalarda hukuki kurgusunun düzenlenerek hayata geçmesinin sağlanmasıdır. Hukuk büromuzun kuruluşundan beri blokzincir, yapay zekâ ve makine öğrenmesi gibi alanlarda yürütülen çeşitli proje ve çalışmalara katılmakta, destek vermekte ve hukuki görüş sağlamaktadır. Hukuk büromuz, birçok projede sağladığı hukuki destek ile uygulamada ortaya çıkan sorunlara ve bu sorunların çözümlerine hakimdir.

Hemen Bizimle İletişime Geçin

    Hukuk danışmanlığı ve faaliyet alanları ile ilgili detaylı bilgi için info@cosarakkaya.law adresine mail gönderebilir veya +90 212 813 6584 üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.