Coşar & Akkaya Avukatlık Bürosu olarak başta Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para faaliyet alanları olmak üzere finansal teknoloji hukuku (Fintek hukuku) alanında geniş bir portföye hukuki hizmet vermekteyiz. Hukuk büromuz gerek yerli gerekse yabancı sermayeli Fintek’lere yönelik sunduğu hizmetlerle pratikte önemli bir deneyime sahiptir. Fintek hukuku sadece Türkiye’deki mevzuat ile sınırlı düşünülmemelidir. Uluslararası alanda önemli bir deneyime sahip olan ortaklarımız Fintek’lere global perspektiften ihtiyaç duyacakları hukuki desteği sağlamaktadır. Alandaki tecrübemiz Türkiye’deki Fintek ekosistemini anlamamızı ve arzulanan sonuçlara pratik ve çözüm odaklı bir yaklaşımla ulaşmamızı sağlamaktadır.

Fintek şirketleri, finans ve teknolojiyi bir araya getirerek yenilikçi, daha hızlı ve daha kolay finansal hizmetlerden yararlanmamızı sağlamakla kalmayıp teknolojinin yardımıyla birlikte finansal hizmetleri geniş kitlelere ulaştırıyor. Bu kapsamda hukuk büromuz özellikle İstanbul’un finans ve teknoloji merkezi haline gelmesi yönünde atılan adımların ve gösterilen çabaların her zaman destekçisi olmuş ve birçok platformda sektörün gelişmesi için elinden gelen katkıyı sağlamıştır.

Hukuk Büromuz, İstanbul ve Londra ofisleri aracılığıyla, ödeme hizmetleri ve elektronik para (e-para ihracı) alanlarında Türkiye ve İngiltere’de lisanslı olarak faaliyet gösteren çeşitli kuruluşların danışmanlığını yapmakta, aynı zamanda faaliyet izni almak isteyen startuplar başta olmak üzere çeşitli kuruluşlara ihtiyaç duyacakları her türlü hukuki hizmeti sağlamaktadır.

Ödeme Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı

Coşar & Akkaya Hukuk Bürosu olarak önceleri Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2020 yılı itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından denetlenen çeşitli yerli ve yabancı sermayeli kuruluşlara regülasyon danışmanlığı hizmetleri vermekteyiz. Bu kuruluşlar arasında özellikle ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları ile bu kuruluşların temsilcileri ile dış hizmet sağlayıcıları bulunmaktadır. Söz konusu kuruluşların ödeme hizmetleri mevzuatına uyum süreçleri büromuz tarafından desteklenmektedir. Coşar & Akkaya olarak, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para alanındaki usul ve esasları düzenleyen 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun’un yayımlandığı 2013 yılından başlayarak alanda önemli çalışmalara imza atmaktayız.

Ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı alanlarında mevcutta faaliyet gösteren çeşitli kuruluşların lisanslama süreçlerinde edindiğimiz deneyimler ile sadece hukuki bilgi ile yetinmeyip, uygulamaya ilişkin konularda da müvekkillerimizin ihtiyaçlarını karşılamaktayız.

Coşar Akkaya Hukuk Bürosu olarak ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı alanlarında hangi hizmetleri vermekteyiz?

 • Ödeme Hizmetleri ve e-para kuruluşu faaliyet izni başvurusuna hazırlık sürecinde başlıca aşağıdaki hizmetler verilmektedir
 • Ürün Analizi: İş modeli çerçevesinde 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuata uygun analizin gerçekleştirilmesi ile yol haritasının oluşturulması
 • Şirket yapısı: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında faaliyet göstermesi planlanan Şirket’in yapısal olarak mevzuata uygun hale getirilmesi yönünde danışmanlık sağlanması
 • Sözleşmeler: Dış̧ Hizmet alınacak kuruluşlar ve Temsilcilik ilişkisi kurulacak gerçek/tüzel kişilerle ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve/veya bu hususta danışmanlık verilmesi
 • Mevzuata Uyum: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat bakımından müvekkillerimizin her türlü yazılı ve sözlü̈ sorularının cevaplanması
 • Kişisel verilerin korunması mevzuatı ve ödeme hizmetleri mevzuatı kapsamındaki yükümlülüklerin hukuka uygun düzenlenmesi: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun sistem, prosedür ve politikaların hazırlanması ve kuruluşun en baştan itibaren buna uygun süreçler geliştirmesinin sağlanması
 • Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası nezdinde yapılacak Faaliyet izni başvurusuna ilişkin hizmetler
 • Faaliyet izni başvuru dosyasının hazırlanması sürecinde tüm hukuki konular hakkında danışmanlık sağlanması
 • Başvuru kapsamında hazırlanacak belgeler ile faaliyet izni başvurusunda bulunması gereken bilgiler hakkında danışmanlık sağlanması
 • İş modeline uygun biçimde 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca hazırlanması gereken sözleşmelerin hazırlanarak başvuru dosyasına eklenmesinin sağlanması
 • Mevzuat uyarınca hazırlanması gereken teknik Politika ve Prosedürler hakkında görüş̧ verilmesi ve danışmanlık sağlanması
 • TCMB nezdinde başvuru sürecinin faaliyet izni alınana kadar takip edilmesi

Coşar & Akkaya Hukuk Bürosu olarak, Şirketiniz tarafından yerine getirilen faaliyetlerin 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında lisansa tabi olup olmadığı hakkında görüş vermekte ve TCMB nezdinde gerekli istisna başvurularını gerçekleştirmekteyiz.

Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili mevzuatta istisna tutulan bazı faaliyetler aşağıdaki gibidir:

 • Ödeme işleminin, gönderen ya da alıcı namına mal veya hizmet pazarlığına ya da alım satımına yetkili olan ticari temsilci aracılığıyla yapılması
 • 6102 sayılı Kanun kapsamındaki kıymetli evrak, yabancı banka çekleri, seyahat çekleri ve kâğıt posta havalelerinden herhangi biriyle gerçekleşen ödeme işlemleri
 • Teknik hizmet sağlayanların sunduğu, ödeme hizmetlerinde provizyon işlemlerinin yapılmasını destekleyen, verinin işlenmesi, saklanması, güvenliğinin sağlanması, gizliliğinin korunması ve doğrulanması ile bilgi teknolojisi, iletişim ağı ve ödeme hizmetleri için kullanılan araçların tedarik ve bakımını kapsayan, teknik hizmet sağlayanların işlemin herhangi bir anında transfer edilen fonun sahibi olmadığı hizmetler
 • Sadece ödeme aracını çıkaranın iş yerinde, sınırlı bir hizmet sağlayıcı ağında ya da sınırlı bir mal veya hizmet çeşidi için ödeme aracını ihraç eden ile yapılan ticari bir anlaşma çerçevesinde gerçekleştirilen mal veya hizmet alımında kullanılabilen araçlara ilişkin işlemler
 • Bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla gerçekleşen, bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisinin ödeme hizmeti kullanıcısı ile mal veya hizmet sağlayıcısı arasında sadece aracı olarak faaliyet göstermediği durumlarda, satın alınan mal veya hizmetlerin bilişim veya elektronik haberleşme cihazına aktarıldığı ve söz konusu cihaz aracılığıyla kullanıldığı ödeme işlemleri
 • Ödeme hizmeti sağlayıcıları ile bunların temsilcileri veya şubeleri arasında kendi nam ve hesaplarına yapılan ödeme işlemleri
 • Ana şirket ile bağlı ortaklıkları veya bağlı ortaklıkların kendi aralarında gerçekleşen ve aynı gruba ait bir şirket dışında hiçbir ödeme hizmeti sağlayıcısının aracılık etmediği ödeme hizmetleri

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatına uyum

Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili alt düzenlemeler kapsamında MASAK tarafından getirilen kurallar ve ilgili düzenlemelere uymakla yükümlüdürler. İlgili mevzuata uyumun sağlanması hususunda hukuk büromuz gerekli desteği sağlamakta ve sunulan hizmet ve ürünler üzerinde gerçekleştirilen analizler sonucunda çeşitli çözümler sunmaktadır. Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair ne gibi tedbirlerin mevzuat kapsamında alınması gerektiği hususu büyük önem arz etmektedir. Keza, bazı durumlarda şirket yönetim kurulu üyelerinin kişisel sorumluluğu söz konusu olmaktadır.

Contact Us Now to Talk Details 

  Hukuk danışmanlığı ve faaliyet alanları ile ilgili detaylı bilgi için info@cosarakkaya.law adresine mail gönderebilir veya +90 212 813 6584 üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.