E-ticaret Hukuku

 

Elektronik Ticaret (“e-ticaret”) Hukuku, Türk Hukukunda gün geçtikçe daha çok uygulama alanı bulan yasal düzenlemeler ile sıkı olarak regüle edilen alanlardan biri olup, Coşar & Akkaya Avukatlık Bürosu olarak uzman avukatlarımız aracılığı ile yaygın olarak hukuki danışmanlık hizmetleri verdiğimiz alanların başında gelmektedir.

E-Ticaret Kavramı

E-ticaret kavramı, 05.11.2014 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un 2. Hükmünde Fiziki olarak karşı karşıya gelmeksizin, elektronik ortamda gerçekleştirilen çevrim içi iktisadi ve ticari her türlü faaliyeti olarak tanımlanmıştır.

E-Ticaret Mevzuatı

Türk Hukuku mevzuatında e-ticaret alanındaki temel düzenlemeyi teşkil eden 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un yanında alt düzenlemeler olarak; Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ, Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik gibi birçok düzenleme de yürürlüğe girmiştir.

Sayılan düzenlemeler dışında, direkt olarak e-ticaret mevzuatı içerisinde değerlendirilmese de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği gibi birçok düzenleme e-ticaret ile yakından ilgili olup elektronik ticarete ilişkin hizmetler verilirken tüm mevzuatın bir bütün olarak değerlendirmeye alınması gerekmektedir.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Düzenleme Altına Alınan Temel Kavramlar

Elektronik Ticarete İlişkin esas ve usulleri düzenleme amacıyla yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile e-ticaret alanında faaliyet gösteren aktörler bir çok yeni kavram, yükümlülük ve düzenleme ile karşı karşıya kalmıştır. İşbu yasa ile genel olarak, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların kimler olduğu, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcının yükümlülükleri, ticari iletişime ilişkin esaslar, ticari elektronik ileti gönderme şartları ve cezai hükümler düzenleme altına alınmıştır.

Elektronik Ticari İleti

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile düzenleme altına alınan elektronik ticari ileti kavramı daha sonra Ticari İletişim ve Ticari Elektronik iletiler Hakkında Yönetmelik gibi düzenlemeler ile de detaylandırılmıştır. Coşar & Akkaya Hukuk bürosu olarak müvekkillerimiz tarafından gönderilen ticari elektronik iletiler bakımından mevzuata uygunluk denetiminin yapılması, ticari elektronik iletilere ilişkin red mesajlarının ve bilgilerinin saklanması ve uygulanması, ileti gönderilen müşterilerin bilgilerinin kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak korunması, ticari elektronik iletiler ile ilgili olarak yapılan şikayetlere karşı itiraz ve dava süreçlerinin yürütülmesi gibi ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin tüm süreçlerde aktif rol alıyor ve hukuki danışmanlık hizmetleri veriyoruz.

E- Ticaret Alanındaki Hukuki Hizmetlerimiz

Cosar & Akkaya Hukuk Bürosu olarak, e- ticaret alandaki çalışmalarımız piyasadaki aktörler için kuruluş, gelişim ve genişleme faaliyetlerine kadar her aşamayı ve e-ticaret mevzuatına uyum süreçlerinin yönetimini kapsamaktadır.

İstanbul ve Londra’da bulunan avukatlık bürolarımız aracılığı ile online platformlar üzerinden ticaret faaliyetinde bulunan e-ticaret şirketlerine birçok yönetmelik ve yasal düzenleme ile uyum süreçleri hakkında hukuki danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. E-ticaret alanında faaliyette bulunan şirketler, çalışanlar, yöneticiler ve hissedarlar tarafından e-ticaret alanlarını düzenleyen nispeten genç yasalara ve düzenlemelere uyum konusunun dikkate alınmasının ve titizlikle takip edilmesinin büyük önem arz ettiğini düşünüyoruz.

E-Ticaret alanındaki portföyümüz, gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında faaliyet gösteren büyük ve küçük ölçekteki şirketleri kapsamaktadır. E-Ticaret alanındaki çalışmalarda Türkiye piyasasını ve şirketlerin bulunduğu ticari koşulları derinlemesine kavramanın hayati olduğunu düşünüyoruz. Ek olarak, birçok e-ticaret işleminin uluslararası doğası, alana sınır ötesi bir anlayış gerektiren ekstra bir katman da eklemektedir.

Hukuki danışmanlık hizmetlerimiz, gerek diğer ticari ortaklar ve şirketler ile gerekse tüketici ile imzalanan sözleşmeler dahil olmak üzere işlemin doğası gereği ilgili mevzuat ve belirlenen ticari şartlar kapsamın bulunması gereken tüm şart ve koşulların hazırlanmasını da kapsamaktadır. Türk Hukukuna e-ticaret alanında özellikle, web siteleri uygulamalar, ticari elektronik iletiler gibi  alanlarda yapılan sıkı düzenlemeler, e-ticaret alanında faaliyet gösteren şirketlerin düzenli hukuki danışmanlık almasını gerektirmektedir. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Tüketicinin Koruması Hakkında Kanun ve ilgili düzenlemeler ve tebliğler dahil olmak üzere e-ticaret ve uzaktan satışa ilişkin kurallar, bu alanda faaliyet gösteren şirketler için devam eden yasal tavsiyelerin alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Bu çerçevede, Müvekkillerimizin gittikçe artan ve gelişen hukuki ihtiyaçlarının karşılanması için, kişisel verilerin koruması ve gizlilik politikalarının oluşturulmasın, ödeme hizmeti sağlayıcıları ile yapılan sözleşmeler, web sitesinde bulunması gereken hukuki metinler ve süreçler dahil olmak üzere gerekli tüm yasal metin ve sözleşmelerin hazırlanmasında veya gözden geçirilmesinde hızlı, ekonomik ve etkili yasal hizmetler sunmayı hedefliyoruz.

Contact Us Now to Talk Details 

    Hukuk danışmanlığı ve faaliyet alanları ile ilgili detaylı bilgi için info@cosarakkaya.law adresine mail gönderebilir veya +90 212 813 6584 üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.