E-TİCARET HUKUKU; E-TİCARET ALANINDA TEMEL HUKUKİ DÜZENLEMELER

December 14, 2018 / By

Dijital devrim ile birlikte, tüm sektörler bakımından e-ticaretin önemi yadsınamaz hale gelmiş ve dolayısıyla E-Ticaret Hukuku da her gün biraz daha gelişen ve genişleyen nispeten genç bir hukuk alanı olarak literatürdeki yerini almıştır.

E-Ticaret alanında sıklıkla internet teknolojisi, mobil ticaret, elektronik para transferleri, elektronik pazarlama gibi birçok teknolojik ve yenilikçi iş modelleri kullanılmaktadır. Henüz e-ticaret platformu oluşturulmadan e-ticaret Hukuku ve e-ticaret alanındaki temel hukuki düzenlemeler hakkında bilgi edinmek, e-ticaret platformunun, iş modelinin ve gizlilik gibi politikaların daha akıllıca planlanmasına imkan sağlamaktadır. Bununla birlikte, e-ticaret regülasyona tabi bir alan olduğundan eksik kalan veya regülasyona aykırı durumları ortaya çıkaran bazı ihmaller idari para cezaları ile karşı karşıya kalınmasına neden olmaktadır.

Türkiye’de e-ticaret alanındaki temel düzenleme olan E-ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un yanında, Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği, Ticari İletişim ve Ticari elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik, E-Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ ve E-Ticaret Bilgi Sistemi ve Bilgi Yükümlülükleri Hakkında tebliğ gibi birçok alt düzenleme bulunmaktadır.

Bunların yanında direkt olarak e-ticaret hukuku alanı içerisinde bulunmamakla birlikte, e-ticarete konu faaliyetlerin Fikri Mülkiyet Hukuku, Tüketici Hukuku, Bilişim Hukuku gibi diğer hukuk alanları ile de kesişim noktaları bulunmaktadır.

Coşar Akkaya Hukuk ofisi olarak; E-Ticaret Hukuku alanında, ilgili düzenlemeler uyarınca, elektronik ticaret faaliyetinde bulunmak isteyenlerin aşağıdaki hususları göz önünde bulundurması gerektiğini düşünüyoruz;

 • Kuruluş öncesinde vergi yükümlülükleri, ödeme araç ve yöntemleri, marka, lisans gibi Fikri Mülkiyet konularını gözden geçirilmesi,
 • Gerek üyelik gerek mesafeli satış sözleşmelerinin iş modeline ve mevzuata uygun olarak düzenlenmesi,
 • Yasal düzenlemeden kaynaklanan bilgi verme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • İşlem Rehberine yer verilmesi,
 • Cayma hakkı hususunda bilgilendirme,
 • Sipariş onayından önce ödenecek toplam bedelin ve sipariş özetinin gösterilmesi,
 • Sipariş sonrasında onay gönderilmesi,
 • Elektronik kayıtların saklanması,
 • Elektronik haberleşme için onayların alınması, elektronik pazarlama faaliyetlerinin düzenlemelere uygun hale getirilmesi,
 • Güven damgası sistemine dahil olunması,
 • Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS)’ e kayıt

E-ticaret Hukuku alanında uzmanlar ile çalışmak, iş sahiplerine enerji, para ve zamandan tasarruf sağlamaktadır. Coşar Akkaya Hukuk Ofisi, mevcut iş modellerinin hukuki açıdan incelenmesi alanında çalışmalar yapmanın yanında, kuruluş aşamasında da hazırladığı paket programlar halinde hukuki danışmanlık hizmet vermektedir.

Herhangi bir sorunuz olması halinde info@cosarakkaya.lawadresinden ofisimiz ile iletişime geçebilirsiniz, avukatlarımız gün içerisinde mailinize dönüş yapacaktır.

0 Comments


Would you like to share your thoughts?

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply