İşgücü, ekonomik yaşamın en önemli unsurlarından birini teşkil etmektedir. Türkiye’de İş Hukuku yasaları ve düzenlemeleri oldukça gelişmiş olup, uygulamada da bu düzenlemeler yasal merciler tarafından sıkı sıkıya takip edilmektedir.  Bu doğrultuda, Coşar & Akkaya Hukuk Bürosu olarak, gerek çalışanlar gerekse işverenler için iş hukuku hakkında kapsamlı hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İş Hukuku Mevzuatı

Türkiye’de, Anayasa ve 4857 Sayılı İş Kanunu başta olmak üzere, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, birçok yönetmelik, tebliğ gibi yasal düzenlemeler ile içtihat haline gelen yargı kararlarının kabaca İş Hukuku mevzuatını oluşturduğunu söylemek mümkündür.

4857 Sayılı İş Kanunu temel olarak işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemekte olup kanunda düzenleme altına alınan belli başlı konular şu şekildedir; iş sözleşmesi, türleri ve fesih şekilleri, feshin geçerli ya da haklı nedene dayandırılması, gerek işveren gerekse işçi açısından haklı neden ile fesih halleri, fesih prosedürleri, ücrete ilişkin düzenlemeler ve ilkeler, ücretin ödenmesi, fazla çalışma ücreti, çalışma süresinin düzenlenmesi, telafi çalışması, kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği gibi hususlar, işçi sözlük dosyasının tutulması, iş sağlığı ve güvenliği.

Coşar & Akkaya Hukuk Bürosu olarak, iş hukukunun her alanında, özellikle işverenler açısından yasal mevzuata uyumun sağlanması, olası idari ceza ve potansiyel davaların bertaraf edilmesi ve risklerin minimuma indirilmesi amaçları ile hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

TEŞVİK DANIŞMANLIĞI

İş Hukuku avukatlarımız, zaman zaman karmaşık hale gelebilen yasal düzenlemeler konusundaki uzmanlıkları ile işverenlerin SGK’dan alabileceği teşvik destekleri üzerinde çalışarak işverenlere sorunsuz ve hızlı danışmanlık hizmetleri vermeyi hedeflemektedir.

Bu alanda çalıştığımız müvekkillerimize öncelikle kısa bir çalışma yaparak tüm çalışanlarının teşvike uygunluğunu kontrol ediyor, işçileri teşvik kriterlerine uygun olarak işe almayı sağlayacak şekilde hukuki görüş bildiriyor ve sonuç itibari ile müvekkillerimizin teşviklerden maksimum fayda sağlaması için çalışıyoruz.

Teşvik uygulamaları sıklıkla değişmekle birlikte üzerinde çalıştığımız bazı teşvik türleri şu şekildedir;

Genç ve İlave İstihdam Teşviki

İmalat veya bilişim sektöründe faaliyet gösteren işverenlere ve diğer sektörlerde faaliyet gösteren işverenlere sigorta prim teşviki verilmesine ilişkin olarak sağlanan teşviklerden biridir.

Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki

31.12.2020 yılına kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına ilişkin bir teşvik çeşididir.

İşbaşı Eğitim Programı Teşviki

İşverenin imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi halinde 42 ay, diğer sektörlerde ise 30 ay, süre ile kişilerin asgari ücret düzeyindeki sosyal güvenlik primlerinin işveren payları İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasını öngören teşvik türüdür.

Bölgesel Teşvik - İlave Yüzde 6 Teşviki

Sigorta primi teşvikinden, öncelikle 5 puanlık prim indiriminden prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık prim indirimi, ardından da prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden 6 puan olarak hesaplanan işveren hissesine karşılık gelen tutarın toplamı kadar yararlanılmasını öngörmektedir.

Ayrıca sayılan teşviklerin dışında, KOSGEB Teşvikleri, Yatırım Teşvikler, Ekonomi Bakanlığı Teşvikleri, vb. gibi daha birçok teşvik bulunmaktadır.

Teşvik Hesaplamasının Yapılması

Coşar & Akkaya Hukuk Büromuz tarafından ayrıca gerek cari dönem gerekse geçmiş dönem maksimum teşvik tutarları hesaplamaları da yapılarak müvekkillerimiz ile paylaşılmaktadır.

İş Hukuku Alanındaki Diğer Hizmetlerimiz

Coşar & Akkaya Hukuk Bürosu olarak yukarıda belirtilenlere ek olarak İş Hukuku alanındaki diğer hizmetlerimiz şu şekildedir;

  • İş sözleşmelerinin prosedürlerin hazırlanması ve revizyonlarının sağlanması,
  • İşçi özlük dosyasının oluşturulmasına ve saklanmasına ilişkin danışmanlık verilmesi,
  • Kıdem tazminatına ilişkin konular ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ve tatil ücreti gibi çalışanlara sağlanan yararlara ilişkin konulara ilişkin hukuki danışmanlık,
  • İş sözleşmelerinin feshi sürecine ilişkin danışmanlık,
  • Toplu iş sözleşmesi ve toplu işten çıkarma hususlarında danışmanlık,
  • Gizlilik ve rekabet etmeme anlaşmalarının yapılması ve ilgili davaların yürütülmesi,
  • Birleşme ve Devralma süreçlerinde iş hukuku kapsamında inceleme yapılması ve hukuki görüşme verilmesi,
  • Birleşme ve devralma ya da satın alma durumlarında istihdam haklarının ve sözleşmelerin devri, istihdam politikaları hakkında tavsiyeler, insan kaynakları, işe alma ve işten çıkarma yöntemleri, işyeri düzenlemeleri ve veriler koruma, beyaz yakalı uyumu, personel tazminatı gibi hususlarda danışmanlık.

Yukarıda belirtilen kapsamlı hizmetlerin yanında, Cosar & Akkaya Hukuk Bürosu, Türkiye’de kurulu şirketlerin yabancı çalışanlarının ikamet ve çalışma izni alınması işlemlerinde de rol almaktadır. Ayrıca, ofisimizde çalışan sözleşmelerinin feshinden kaynaklanan arabulucu ve dava süreçleri de yürütülmektedir.

Hemen İletişime Geçin 

Hukuk danışmanlığı ve faaliyet alanları ile ilgili detaylı bilgi için info@cosarakkaya.law adresine mail gönderebilir veya +90 212 813 6584 üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.