Intellectual Property Law

Our Turkish IP lawyers advises businesses for various legal, contractual and regulatory matters in Turkey

Fikri Mülkiyet Nedir?

Fikri mülkiyet hakkının genel olarak, bir eser üzerinde sahip olunabilecek tüm maddi ve manevi hakları ifade ettiğini söylemek mümkündür.  Diğer bir deyişle, fikri mülkiyetin bireysel ya da kurumsal olarak sahip olunan düşüncelerin ekonomik bir değer taşıyan bir eser ya da ürüne dönüşmüş şeklidir. Fikri mülkiyetin temelini oluşturan eser kavramı ise 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nda Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar veya sinema eserleri olarak sayılan her nevi fikir ve sanat mahsulleri olarak tanımlanmıştır.

Fikri mülkiyet hakları nelerdir?

Fikri Mülkiyet Hukukun temelini oluşturan hakların iki temel kategori içerisinde ele alınması mümkündür. Bu iki kategoriden biri olan fikri haklar; sanat, edebiyat, müzik, güzel sanat eserleri ya da mimari gibi telif hakkı sağlayan eserler için kullanılan bir kavram iken diğer yandan sınai haklar ise; esas olarak sanayi ve teknoloji alanlarındaki patent, marka ya da tasarım gibi hakları ifade etmektedir. Fikri ve sınai hakların bazıları şu şekilde sayılabilir; telif hakları, patent, markalar, faydalı modeller, tasarımlar, coğrafi işaretler, biyoteknoloji, gen teknolojisi, bilgisayar programları, veri tabanları vb.

Türk Hukukunda Fikri Mülkiyete ilişkin temel düzenlemeler

Fikri mülkiyet hukuku kapsamında 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu gibi temel kanunların yanında, Türkiye birçok uluslararası anlaşmanın da tarafı konumundadır. Türkiye’nin fikri mülkiyet hukuku ile ilgili olarak tarafı bulunduğu birtakım anlaşmalar şu şekildedir;

 • Avrupa Patent Sözleşmesi (EPC)
 • Sınai Mülkiyetin Korunmasına Dair Paris Sözleşmesi
 • Patent Kanunu Anlaşması (PLT)
 • Marka Kanunu Anlaşması (TLT)

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarının Korunması

Yukarıda da belirtildiği gibi, fikri haklar üzerindeki telif hakları, eserin meydana getirilmesi ve kamu ile paylaşılması ile kendiliğinden doğmakta olup, sanat, edebiyat, müzik, güzel sanat eserleri ya da mimari gibi eserler üzerindeki telif haklarının korunması için ayrıca bir başvuru, bildirim ya da tescil süreci bulunmamaktadır.

Diğer yandan, sınai hakların korunması ise, yeni ve özgü tasarım ya da çalışmalardan oluşan marka, patent, tasarım, faydalı model ve coğrafi işaretler gibi bunları bulan üreten kişiler adına kayıt edilmesini ve böylece bu kişilerin ürünü üretme ve satma hakkına belirli bir süre sahip olmalarını ifade etmektedir. Diğer bir değişle sınai hakların korunması hakkın türüne göre değişmekle birlikte, genel olarak bir tescil sürecini gerektirmektedir.

ULUSLARARASI MARKA TESCİLİ

Coşar Akkaya Hukuk Bürosu olarak İstanbul ve Londra’da bulunan ofislerimiz ile dünya genelinde faaliyette bulunan iş ortaklarımız aracılığı ile aşağıda belirtilen marka tescil yöntemleri ile uluslararası düzeyde marka haklarınızın korunması amaçlı hukuki hizmetler veriyoruz. Uluslararası marka tescil imkanı sağlayan sıklıkla tercih edilenyöntemlerden bazıları şu şekildedir;

i)Madrid Sistemi Kapsamında marka tescili (WIPO)

Madrid Protokolü kapsamında Türk vatandaşları, Türkiye'de ikamet eden veya Türkiye'de ticari veya sınai bir faaliyette bulunan gerçek ya da tüzel kişiler tek bir başvuru ile Madrid Protokolü'ne taraf olan ülkelerde uluslararası marka tescili imkanlarından yararlanabilmektedir. Türkiye’nin 1999 yılında Madrid Protokolüne taraf olmasının ardından tek bir başvuru ile Avrupa Birliği de dahil birden fazla ülkede veya seçilen tüm ülkelerde kmarka haklarının korunması imkanı sağlanmaktadır.

Madrid Protokolü uyarınca Uluslararası Marka Tescil işlemleri için yetkili, İsviçre Cenevre'de bulunan Dünya Fikri Haklar Örgütü'dür. (WIPO - World Intellectual Property Office). Tescil, isteğe göre ve gerekli harçların yatırılmasını takiben Madrid Protokolü’ne üye ülkelerin bazılarını veya tamamını kapsayabilir.

Uluslararası  düzeyde Madrid sistemi kapsamında marka başvurusunda bulunulması için, Türkiye'de aynı marka bakımından marka başvurusunun  yapılmış olması veya markanın tescilli olması gerekmektedir.

 1. ii) Avrupa Topluluğu kapsamında marka tescili

Avrupa Birliği ülkelerinin tamamında geçerli olan tescil yöntemidir. Türkiye, Paris Sözleşmesi ve Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması üyesi olduğu için, Türk vatandaşları da Avrupa Topluluğu kapsamında marka tescil olanağından  yararlanabilmektedir.

iii)Ülke bazlı tescili

Yukarıda belirtilen toplu tescil sistemlerine (Avrupa Birliği Topluluk Sistemi, WIPO) üye olmayan diğer ülkeler için ise tek tek müracaat edilerek koruma sağlanması gerekmektedir. Ülke bazlı marka tescil işlemlerinde, ülkeler arasında ki karşılıklılık ilkelerine göre işlemler yürütülür. Her ülkenin ulusal başvuru prosedürü, başvurulara ilişkin harç ve masraflar farklılık göstermektedir.

 

Fikri Mülkiyet Hukukuna ilişkin olarak hukuki hizmetlerimiz

Fikri Mülkiyet Hukuku Departmanımız patentler, ticari markalar, telif hakları ve danışmanlık dahil olmak üzere; Fikri mülkiyet danışmanlığı, patent işlemleri, ruhsatlandırma, franchising, patent durum tespiti, patent ihlali analizi, ihlali içeren IP davası gibi Fikri Mülkiyet Hukukunda sıklıkla karşımıza çıkan alanlarda uzlanlaşmıştır.

Danışmanlık hizmeti verdiğimiz temel uygulama alanları şu şekildedir;

 • Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile ilgili olarak genel danışmanlık yapmak,
 • İş hayatında, çalışanların ve şirketlerin fikri mülkiyet haklarının korunması,
 • Marka, patent tescil süreçlerinin yürütülmesi
 • Uluslararası marka başvurularının yapılması
 • Ofisimizin uluslararası bağlantıları aracılığı ile Türkiye ve Avrupa’da marka ve patent tescili işlemlerini yürütmek,
 • Fikri mülkiyet haklarının / telif haklarının, patentlerin, ticari markaların, ticari sırların vb. yasalara uygun kullanımı ve korunması,
 • Birleşme ve satın alma işlemleri bağlamında fikri mülkiyet haklarının satın alınması ve yeniden yapılandırılması,
 • Fikri mülkiyet ile ilgili davalar (mahkemelerde patent ihlali prosedürleri; fikri mülkiyet haklarının uygulanması);
 • Fikri mülkiyet ile ilgili çeşitli anlaşmaların hazırlanması (Fikri mülkiyet lisans sözleşmesi, dağıtım sözleşmesi, gizlilik sözleşmesi, transfer sözleşmesi, yazılım geliştirme sözleşmesi vb.)

Yukarıda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, Coşar & Akkaya Hukuk Bürosu olarak Fikri Mülkiyet hukukunun her alanında müvekkillerimize hızlı, ekonomik ve uygun yasal hizmetler sunma amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz.

Bizimle İletişime Geçin 

Hukuk danışmanlığı ve faaliyet alanları ile ilgili detaylı bilgi için info@cosarakkaya.law adresine mail gönderebilir veya +90 212 813 6584 üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.